012/39.23.10 info@bdj.be

Beste Klant,

Het is u allicht opgevallen dat de meeste bedrijven vallen onder de sluitingsplicht om alzo het risico op verdere verspreiding in te dijken. We krijgen momenteel heel wat vragen i.v.m. de afhandeling van uw schadedossiers. Wat u juist dient te ondernemen, laten we even weten a.d.h.v. een kort overzicht :

1° Bestaande schadedossiers : zowel dossiers m.b.t. auto-, woning- en andere schade worden op de gebruikelijke manier afgehandeld. Indien u al een aangifte heeft gedaan, maar momenteel nog op een bestek wacht, weet dan dat dit nog een hele periode kan duren vooraleer men deze gaat/kan bezorgen. Zowel de herstellers als de leveranciers van onderdelen en constructeurs zijn op dit ogenblik quasi onbereikbaar. De schade-experts evenals de interne inspecteurs hebben duidelijke instructies gekregen dat er, minstens t.e.m. maandag 6 april geen dossiers meer worden behandeld. We vragen dan ook dat u het nodige begrip opbrengt voor deze situatie en doen er alles aan om zo vlug als mogelijk uw dossier af te handelen;

2° Nieuwe aangiftes : Zoals we reeds in een eerder bericht lieten weten zal er bij ons op kantoor een wisselwerking zijn waardoor we u kunnen garanderen dat er steeds een collega op kantoor bereikbaar zal zijn mits voorafgaandelijke afspraak. Wij proberen u zo goed als mogelijk verder te helpen en indien een kantoorbezoek onvermijdelijk is zullen we u trachten verder te helpen aan ons loket.

Voor alle DRINGENDE OPROEPEN m.b.t. uw schade-aangiftes kan u steeds terecht op het nr. 0497/45.35.02 (Marc Dessers).

Aangezien de overheid iedereen stimuleert om enkel nog essentiële verplaatsingen te doen, vragen we u dan ook om hier zo veel als mogelijk rekening mee te houden. Hoe minder mensen er op de weg zijn, hoe kleiner de kans op ongevallen. Niemand is er immers bij gebaat om nu 5-6 weken (onder voorbehoud) te moeten wachten op herstellingen of vervangvoertuigen. Wij vernemen wel dat de meeste bijstandsorganisaties operationeel blijven en dat men altijd zal trachten om het voertuig rijklaar te maken.

3° Wat bij GLASBRAAK?

Als je het slachtoffer bent van een glasbraak dan kun u altijd terecht bij CARGLASS op het nr. 078/ 78.12.12. Het gaat hier dan om DRINGENDE glasherstellingen. Dringende herstellingen zijn breuken aan de ZIJ- of achterruiten. De voorruit is vandaag de dag dubbel gelaagd en kan, zelfs na een barst, nog enkele weken tot maanden meegaan. Als u nu een voorruit wenst te laten vervangen  dient u rekening te houden met een wachttijd van enkele weken.

Bedankt voor uw begrip.

Uw kantoorhouder.