012/39.23.10 info@bdj.be

Motorrijtuigen

De verplichte BA-motorrijtuigenverzekering

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en vergoedt de schade die door het gebruik van een motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie je schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht hebt: de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort.

Omniumverzekering

Naast de verplichte BA Autoverzekering, kan je een bijkomende dekking afsluiten voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Dit kan in de vorm van een kleine of grote omnium. Beide dekken de waarborgen Brand en Diefstal, Glasbreuk, Natuurrampen en Aanrijding door dieren. Bijkomend vergoedt een grote omnium de eigen schade aan het voertuig.

Heb jij interesse in een motorrijtuigenverzekering?

Documenten over motorrijtuigenverzekeringen

Ben je geïnteresseerd in dit product?