012/39.23.10 info@bdj.be

Woning

woning

Bent u huurder of eigenaar? De woonverzekering – ook wel brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van uw huis en uw inboedel én dekt uw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in uw woning.

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld elektriciteit of water- en glasschade.
De woningverzekering biedt bovendien bepaalde dekkingen naar keuze aan, zoals de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen.

Heb jij interesse in een woningverzekering?

Heeft U vragen? Bel ons

Documenten over woningverzekeringen

Ben je geïnteresseerd in dit product?